Keravarasto


Pienvarasto on varsin turvallinen varastointipaikka. Tästä huolimatta on aiheellista varmistua siitä, että varastoitu omaisuus on riittävässä määrin turvattu esimerkiksi kotivakuutuksella tai erillisellä varastointivakuutuksella. Ellei pienvaraston asiakas ole hankkinut erillistä vakuutusta varastoidulle omaisuudelle, mahdollisten vahinkojen korvattavuus muista vakuutuksista on hyvä selvittää etukäteen. Asian helpottamiseksi olemme keränneet tälle sivulle poimintoja suomalaisten vakuutusyhtiöiden kotivakuutusehdoista koskien vakuutuksen voimassaoloa varsinaisen vakuutuspaikan ulkopuolella.

Vakuutuspaikka on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen (esimerkiksi kotivakuutus) varsinainen vakuutuskohde. Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä on tarkoitettu vakuutuspaikkaan sijoitetulle omaisuudelle sattuneita vahinkoja varten. Vakuutusyhtiöiden ehdot sisältävät vaihtelevia määräyksiä myös vakuutuspaikan ulkopuolelle, esimerkiksi pienvarastoon, sijoitetun omaisuuden korvaamisesta. Turvassa on useimmiten rajoituksia sekä vakuutusmäärän että varastointiajan keston suhteen. Jos vakuutuksen antama turva on riittävä, tarvetta erillisvakuuttamiseen ei ole. Tarvittaessa pienvaraston vuokralainen voi hankkia myös erillisen vakuutuksen nimenomaan pienvarastoa varten - tällöin vuokrattu pienvarasto on vakuutuksen varsinainen vakuutuspaikka, ja alla mainittuja korvausrajoituksia ei sovelleta.

Myös yritysten vakuutuksissa voi olla vastaavia ehtokohtia. Ennen varastointia yritysasiakkaan kannattaakin tarkistaa oman yritysvakuutuksen ehdoista vakuutusturvan laajuus.

Omaisuus kannattaa myös pakata asianmukaisesti. Pelkkä pahvilaatikko antaa omaisuudelle paitsi suojaa pieniä kolhuja vastaan, myös näkösuojan. Laatikoihin pakattuna tavaraa mahtuu varastoon todennäköisesti myös enemmän, joten saat varastostasi enemmän hyötyä.

Oman varaston lukitseminen asianmukaisesti on tärkeää. Vantaan Sanomien artikkelin mukaan Omavarasto Oy:n pienvarastosta varastettua omaisuutta ei korvattu, kun varasto oli lukittu sellaisella lukolla, joka oli saatu tiirikoitua auki ilman jälkiä. Keravarasto tarjoaa käyttöösi laadukkaan ja järeän Abloy-lukon ilman eri maksua.

Tällä sivulla olevat tiedot perustuvat vakuutusyhtiöiden web-sivuilta kerättyihin tietoihin, ja ne julkaistaan sitoumuksetta. Kunkin vakuutusyhtiön kohdalla on mainittu vakuutusehtojen nimi ja päiväys, josta tiedot ovat peräisin. Yllätysten välttämiseksi suosittelemme kuitenkin vakuutusturvan tarkistamista oman vakuutuksesi vakuutuskirjasta ja vakuutusehdoista ennen varastoinnin aloittamista. Vakuutusyhtiöt antanevat mielellään lisätietoja olemassa olevan vakuutusturvan laajuudesta. Jos kotivakuutukseen sisältyvä turva ei ole riittävä esimerkiksi varastoidun omaisuuden arvon vuoksi, erillisenkään vakuutuksen hankkiminen ei kokemuksemme mukaan aiheuta kovin suuria kustannuksia. Jos varastointi jatkuu pitkään, kannattaa vakuutusehdot tarkistaa vuosittain mahdollisten ehtomuutosten vuoksi.

Jos oma vakuutusyhtiösi ei tarjoa varastoinnin kannalta riittävää turvaa, lisävakuutuksen hankkimisen vaihtoehtona voi olla kotivakuutusyhtiön vaihtaminen sellaiseen, jonka ehtoihin sisältyy riittävä turva.

Vakuutusyhtiö Pohjola, Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2015, kodin ja tavaroiden vakuutukset:

"Vakuutuspaikoista tilapäisesti muualle siirretty ja kotitalouskäyttöön tarkoitettu irtaimisto on vakuutettuna Suomessa ja muissa Pohjoismaissa yhteensä enintään 5 000 euroon saakka. Vakuutuksesta ei makseta edellä mainittua suurempaa summaa, vaikka omaisuus olisi vakuutettu usealla mainitun edun sisältävällä vakuutuksella.." (kohta 3.1)

"Muutettaessa vakinaisesta asunnosta toiseen vakinaiseen asuntoon on irtaimiston vakuutus voimassa vakuutuspaikan ulkopuolella Suomessa vakuutuskirjassa mainittuun koti- tai huvilairtaimiston enimmäiskorvaukseen asti kaksi kuukautta muuton alkamisesta." (Kohta 3.2)

Vakuutusyhtiö Fennia, Fenniaturvan vakuutusehdot 1.7.2014:

"Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa tarkoituksin, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan" (Kohta 20.4)

Turva, Turva Koto -sopimuksen ehdot 1.1.2013:

"Koti-irtaimiston vakuutus on voimassa Suomessa vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston osalta 12 kuukautta siirtämispäivästä lukien. Jos koti-irtaimisto on vakuutettu laajan turvan tasoisella vakuutuksella, vakuutus on voimassa myös ulkomailla 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Turva Isohima (nuoren irtaimiston laajan tason täysarvovakuutus) on voimassa ulkomailla 6 kuukautta matkan alkamisesta. Tilapäisesti vakuutuspaikasta pois siirretyn koti-irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on 4 500 euroa, ellei vakuutuskirjassa ole muuta mainittu. Vapaa-ajan asunnon irtaimistovakuutus ei ole voimassa vakuutuspaikan ulkopuolella. "
"Edellisestä poiketen erikseen vakuutettujen työkalujen ja ansiotyövälineiden murto- ja varkausvahingoissa autossa, peräkärryssä tai vakuutuspaikan ulkopuolella enimmäiskorvausmäärä on vakuutusmäärä. Omavastuuna vähennetään aina 25 % korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään kohteelle valittu omavastuu."
(Kohta 2.2.2 (osittain))

Pohjantähti, Pohjantähtiturva kodille, vakuutusehdot 1.7.2014:

" Vakuutetun mukana oleva irtaimisto on vakuutettuna Suomessa 5.000 euroon saakka. Vakuutuspaikan ulkopuolelle Suomessa tilapäisesti enintään vuoden ajaksi siirretty tai siirrettävänä oleva irtaimisto on vakuutettu 5.000 euroon saakka.Tilapäisen säilytyspaikan tulee täyttää omaisuudelle vakuutusehdoissa määritetyt suojeluohjeet.
Mitä edellä on sanottu mukana olevasta tai vakuutuspaikan ulkopuolelle siirretystä irtaimistosta, ei koske ehtokohdassa KO134/3.1 mainittua varastoitua irtaimistoa.
Varastoidun irtaimiston vakuutus on voimassa ainoastaan sen kohdalla vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa.
Vakuutuksenottajan muuttaessa vakinaisesta vakuutetusta asunnosta toiseen vakinaiseen asuntoon on koti-irtaimiston vakuutus voimassa vakuutuspaikan ulkopuolella Suomessa enintään koti-irtaimiston vakuutus määrään tai täysarvovakuutuksessa omaisuuden arvoon asti enintään kuusi kuukautta muuton alkamisesta. Kakkos- ja vapaa-ajan asunnon irtaimiston vakuutus on voimassa muuton yhteydessä enintään kuukauden muuton alkamisesta. Vakuutuspaikan muutoksista tulee ilmoittaa Pohjantähdelle välittömästi."
(Kohta KO120 Keskeisiä määrityksiä, 2.2, s. 18)
"Varastoituna tai muualla kuin vakuutuspaikassa pysyvästi säilytettävänä oleva koti- tai vapaa-ajan irtaimisto on vakuutuksen kohteena, jos se on erikseen vakuutettu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan."
(Kohta KO134 3.1, s. 19)

LähiTapiola, Kotitalouden vakuutusehdot 1.1.2015:

" Koti-irtaimiston ja vapaa-ajan asunnon irtaimiston vakuutus on voimassa Suomessa vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirret - tynä 12 kuukautta siirtämispäivästä lukien sillä tarkoituksella, että irtaimisto palautuu vakuutuspaikkaan edellä kerrotun ajan puitteissa.
Tilapäisesti vakuutuspaikasta pois siirretyn irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on merkitty vakuutuskirjaan."
(Kohta 1.2.2 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella Suomessa)

Aktia, Kotivakuutus, vakuutusehdot 88K a 1.1.2015:

" Vakuutus on lisäksi voimassa koko maailmassa sellaisen irtaimiston osalta, joka tilapäisesti siirretään enintään 3 kuukauden ajaksi vakuutuskirjaan merkitystä paikasta muualle. Tällöin vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden rajana on vakuutusmäärästä tai vakuutuskirjassa mainitusta enimmäiskorvausmäärästä riippumatta enintään 5100 euroa. "
(Kohta 24.4, ensimmäinen alakohta)

Takaisin varastonvuokraukseen

Keravarasto Y-tunnus 1378610-2Puhelin 040-351 8899